Καλώς ήρθατε
04.03.2019

Διαγωνισμός: Αγόρασε ένα οποιοδήποτε προϊόν και κέρδισε

προηγούμενο / επόμενο

 

Το Φαρμακείο της Φύσης σε συνεργασία με την Raditox Life Protection διοργανώνουν διαγωνισμό με κλήρωση εντός του χώρου του φαρμακείου την Τετάρτη 6 Μαρτίου στις 13:00.

 

H κλήρωση περιλαμβάνει 2 Raditox Personal για κινητά, που συμβάλλουν στην προστασία από την ηλεκτρομαγνητική ακτινοβολία του κινητού.

 

Στην κλήρωση μπορούν να συμμετέχουν όλοι όσοι αγοράσουν ένα οποιαδήποτε προϊόν από το Φαρμακείο της Φύσης.

  

Η διαδικασία θα είναι ανοιχτή για το κοινό και όσοι επιθυμούν μπορούν να παρευρεθούν.


 

Τι επιδράσεις έχει όμως η ηλεκτρομαγνητική ακτινοβολία για το ανθρώπινο σώμα;

Η αρχιτέκτων και υποψήφια διδάκτωρ Λυδία Γιαννουλοπούλου μας ενημερώνει για τις επιδράσεις των φυσικών και τεχνητών ηλεκτρομαγνητικών ακτινοβολιών. Το κείμενο είναι απόσπασμα από τη δημοσίευση της με τίτλο "Geophysical anomalies and their effect on biology" που παρουσιάστηκε στο International Conference “Earth’s Fields and their Influence on Organisms" Lithuania, 2017
 

Η πραγματικότητα

Το θέμα της επίδρασης των γεωφυσικών ανωμαλιών και των περιοχών ανομοιογένειας της γήινης ακτινοβολίας στην ανθρώπινη βιολογία έχει ξεχαστεί στις μέρες μας, παρότι ήταν ένας παράγοντας εξαιρετικά σημαντικός για την επιλογή κατοικίας στο παρελθόν.

Υπάρχουν πολλές σύγχρονες μελέτες στις οποίες καταδεικνύεται η στατιστική συσχέτιση μεταξύ ασθενειών διαφόρων τύπων και της τοποθεσίας της κατοικίας. Τα γεωλογικά ρήγματα προκαλούν ανωμαλίες στα μαγνητικά και βαρυτικά πεδία και προκαλούν τη δημιουργία υπόγειων ηλεκτρικών ρηγμάτων. Επίσης οι τοποθεσίες αυτές έχουν αυξημένη ένταση ακτινοβολίας γάμμα.

Το ανθρώπινο σώμα λόγω της παρουσίας μαγνητίτη, σιδήρου και πυριτίου, καθώς και των ιδίων ηλεκτρομαγνητικών του πεδίων- της καρδιάς και του εγκέφαλου- επηρεάζεται άμεσα από ανωμαλίες στα διάφορα είδη ηλεκτρομαγνητικών πεδίων και ακτινοβολιών.

Η μακροχρόνια έκθεση στις προαναφερθείσες ανομοιογένειες μπορεί να επιφέρει διαφόρων ειδών βλάβες στο ανθρώπινο σώμα δημιουργώντας στρες σε κυτταρικό επίπεδο, με πολλά συμπτώματα που σχετίζονται με ασθένειες του αίματος, του νευρικού , του ανοσοποιητικού και του ορμονικού συστήματος.

Ένας άλλος παράγοντας είναι oι διαρκώς αυξανόμενες ποσότητες τεχνητών ακτινοβολιών, οι οποίες έχουν μελετηθεί από πολλούς ερευνητές και οργανισμούς παγκοσμίως με σημαντικές αρνητικές ενδείξεις στην ανθρώπινη βιολογία.

Αυτό το φαινόμενο σε συνδυασμό με τις προαναφερθείσες γεωφυσικές ανωμαλίες μπορεί να επιφέρει συσσωρευτικά έντονες αρνητικές επιδράσεις στη βιολογία.

 

Η Επιστημονική τεκμηρίωση

Η επίδραση ηλεκτρομαγνητικών κυμάτων και διαφόρων τύπων γεωανωμαλιών στην ανθρώπινη βιολογία είναι προφανής για τους παρακάτω λόγους:

  • Της ύπαρξης μαγνητίτη και μαγνητικών κρυστάλλων στον εγκέφαλο, στην περιοχή του ηθμοειδούς και στα αυτιά  (Kirshivink, 1992, Ruttan et al, 1990, Marinaga, 1992).

  • Της ύπαρξης σιδήρου στο αίμα.

  • Της σύστασης του σώματος κατά 70% σε νερό, το οποίο δημιουργεί μαγνητικούς κρυστάλλους και έχει υψηλή ηλεκτρική αγωγιμότητα (Fesenko, Gluvstein, 1995).

  • Της ιδιότητας των ιστών να λειτουργούν ως ημιαγωγοί, χωρίς ιδιαίτερες αντιστάσεις (αθερμική επίδραση).

  • Της παραγωγής ηλεκτρομαγνητικού πεδίου από την καρδιά και τον εγκέφαλο καθώς και της ηλεκτρικής μετάδοσης σημάτων μέσω των νεύρων. Το ισχυρότερο ηλεκτρομαγνητικό πεδίο είναι της καρδιάς, 100 φορές μεγαλύτερο από του εγκεφάλου (Mc Craty, 2003).

 

Ο Dr. Hacker, ο Dr. Aschoff και ο Dr. Persinger, είναι τρεις γιατροί οι οποίοι έχουν κάνει πολύ αναλυτικές μελέτες για την επίπτωση των γεωφυσικών ανωμαλιών στην υγεία και έχουν καταδείξει με πειράματα αλλοιώσεις στους δείκτες του ανοσοποιητικού συστήματος, στην κατάσταση του αίματος, και στη λειτουργία του εγκεφάλου αντίστοιχα.

Η πλειοψηφία των ανθρώπων δεν έχει ενημέρωση για το θέμα της επίπτωσης της γήινης ακτινοβολίας και των ανωμαλιών που παρουσιάζει στη βιολογία.

Σε πρόσφατη δημοσίευση με θέμα “Pathogenic Effect of Fault Zones in the Urban Environment” (“Παθογόνος επίδραση των ρηγμάτων στο αστικό περιβάλλον”) που έγινε από ρωσική ομάδα από τους Rudnik, Melnikov  διαπιστώθηκε ότι η συχνότητα εμφάνισης καρκίνου στην Αγία Πετρούπολη ήταν 2.8- 4.1 φορές πιο υψηλή σε κατοικίες εντός ζωνών με ρήγματα συγκριτικά με ουδέτερες ζώνες. Το συμπέρασμα που προέκυψε ήταν ότι οι διαφόρων ειδών ανωμαλίες στα φυσικά ηλεκτρομαγνητικά πεδία επηρεάζουν την κυτταρική μίτωση.

Επίσης, το θέμα της επίπτωσης των σεισμών και γενικότερα των ενεργών ρηγμάτων μπορεί να δημιουργήσει αυξημένες βλάβες στην ανθρώπινη υγεία αρκετά χρόνια πριν την εκδήλωση ενός σεισμού λόγω των ιδιαίτερων ανωμαλιών που προκύπτουν στο γεωμαγνητικό και βαρυτικό πεδίο και εξαιτίας της αυξημένης έκλυσης ακτινοβολίας γάμμα. Αυτό διαπιστώθηκε ξεκάθαρα στην μελέτη του Α. Shitov,  “Health of People Living in an Actively Seismic Region” (Η υγεία των ανθρώπων που ζουν σε σεισμικά ενεργές περιοχές) αναλύοντας δεδομένα για το σεισμό της Churya το 2002.

Επιπλέον, η ποσότητα και το φάσμα των τεχνητών ηλεκτρομαγνητικών ακτινοβολιών αυξάνεται εκθετικά σε καθημερινή βάση δίχως να έχει γίνει καμία μελέτη για την επίπτωση του συνδυασμού τους στην υγεία.

Δεχόμαστε ισχυρά ηλεκτρομαγνητικά πεδία από κινητά τηλέφωνα, ασύρματα δίκτυα, πυλώνες της ΔΕΗ, υπολογιστές κτλ.,  που δεν βλέπουμε ή δεν αισθανόμαστε, αλλά ωστόσο αποδυναμώνουν το ανθρώπινο βιο-ηλεκτρομαγνητικό πεδίο.  

Βιβλιογραφία

Aschoff, Dieter, Geopathogenic Areas, Carcinogenesis And Electromagnetic Control, Conference,  Paris March 21, 1985

Hacker G. W., Pawlak E., Pauser G., Tichy G., Jell H., Posch G., Kraibacher G., Aigner a., Huter J., Biomedical Evidence of Influence of Geopathic Zones on the Human Body: Scientifically Traceable Effects and Ways of Harmonization, Forsch Komplementarmed Klass Naturheilkd 2005, November 8 2005

Persinger, M.A. Geopsychology and geopsychopathology: mental processes and disorders associated with geochemical and geophysical factors. Experientia, 43, 92–104,  1987

Persinger, M. A., Increase geomagnetic activity and the occurrence of bereavement hallucinations: evidence for melatonin-mediated microseizuring in the temporal lobe. Neuroscience Letters, vol. 88,1988, pp.271-284

Rudnik, V.,  Melnikov, E.,  “Pathogenic Effect of Fault Zones in the Urban Environment”, published in the edition Man and Geopshere, 2010, Nova Science Publishers
Shitov,  Α. “Health of People Living in an Actively Seismic Region”, published in the edition Man and Geopshere, 2010, Nova Science Publishers

This site uses cookies to give you the best possible user experience.

Accept+Close